De Nationale Postcode Loterij en Novamedia (de verkopers) hanteren in het licht van hun ideële doelstellingen stringente uitgangspunten bij hun bedrijfsvoering. Belangrijke kenmerken zijn transparantie en integriteit en die gelden ook voor de verkoop van de objecten aan de Van Eeghenstraat.

Verkopers hebben gekozen voor een gestructureerd verkoopproces, waarbij onder meer aan bovengenoemde uitgangspunten wordt voldaan.

Een eerste stap in het verkoopproces is de informatie in deze brochure en de aanvullingen daarop via de website. Daarna volgen er twee weekenden in oktober 2016 waarin gegadigden de betreffende objecten van binnen en buiten kunnen bekijken.

Op basis van alle informatie kunnen gegadigden vervolgens een indicatief (non-binding) bod uitbrengen op één of meerdere objecten uit website.

Download hier het biedingsformulier ›

 

Dat bod (met bijlagen) dient uiterlijk 16 november 2016 om 17.00 uur per mail of per post ontvangen te zijn door:
Parez Vastgoedadvies b.v.
t.a.v. mevr. P.E. van den Bosch
Tenierstraat 5 – 1 hoog
1071 DX Amsterdam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij het biedingsformulier moeten de volgende documenten bijgevoegd worden:

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene die het bod heeft uitgebracht.
 • Als het bod namens een rechtspersoon is uitgebracht: een uittreksel van de Kamer van Koophandel dat maximaal één maand oud is en waaruit blijkt dat de ondertekenaar daartoe bevoegd was, alsmede de statuten van die rechtspersoon.
 • Een getekende geheimhoudingsverklaring, disclaimer en integriteitsverklaring. Deze zijn te downloaden via de website en worden uitgereikt bij de bezichtiging.

Bij het bod gelden onder meer de volgende uitgangspunten:

 • Het principe kosten koper.
 • Het principe ‘As is, where is’.
 • Juridische levering en betaling afhankelijk van de verhuizing van de verkopers, maar niet eerder dan medio 2018.
 • Bij bieding op meer dan één object kan de bieder een onderverdeling maken van de geboden prijs per object.

Op basis van de ontvangen biedingen maken verkopers binnen een week een keuze over de voortgang van het proces. Zij kiezen gegadigden die zij verzoeken een definitief bod te doen. Bij de beoordeling nemen verkopers mee dat de financiering met rechtmatig verkregen vermogen en de betaling via een geregistreerde financiële instelling plaatsvinden.
De geselecteerde gegadigden krijgen toegang tot de digitale ‘dataroom’.

In de dataroom zit voor de betreffende objecten onder meer:

 • ‘Legal due diligence’–rapport incl. informatie over bestemmingen;
 • foto’s;
 • NEN-metingen (2580) en plattegronden per verdieping;
 • ontwerp koopovereenkomst;
 • ontwerp akte van levering;
 • kadastrale informatie, eigendomsakte(n) en overige titels;
 • informatie omtrent huursituatie van pand 110;
 • bouwkundig-/installatietechnische rapportage incl. milieurapportage;
 • overzicht zakelijke lasten.

Vervolgens kunnen de betreffende gegadigden schriftelijk een tweede definitief bod indienen dat uiterlijk 2 december 2016 om 17.00 uur ontvangen moet zijn door Parez Vastgoedadvies op het hiervoor vermelde mailadres of postadres.

De verkopers zullen vervolgens één of meerdere gegadigden kiezen waarmee zij in onderhandeling gaan. Het doel is om uiterlijk 15 december 2016 tot een getekende koopovereenkomst te komen, conform de ontwerp koopovereenkomst die is opgenomen in de dataroom.